Siebe naar de top van de Kilimanjaro voor kinderen in conflictgebieden

Siebe ten Have

Raised

4,440
184% reached of my target amount €2,400
Closed You can't donate anymore

Ik ben uitgedaagd en ga de uitdaging aan!

In januari 2020 ga ik de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika, beklimmen. Dit ga ik doen om geld in te zamelen voor War Child. Miljoenen kinderen leven in oorlogsgebieden en War Child geeft deze kinderen weer een kans om een toekomst op te bouwen. In 7 dagen ga ik naar de Uhuru Peak (top van de vrijheid) en weer terug om aandacht te vragen voor deze groep kinderen

Zal ik je auto (of fiets) komen wassen? Ontbijtje op bed? Of wil je een bijdrage doen zonder tegenprestatie? Steun mij door een donatie te doen op mijn actiepagina van War Child:  https://kilichallenge.voorwarchild.nl/actie/siebe-ten-have Elke euro die via deze link wordt gedoneerd, gaat direct naar War Child. Help mij om mijn (minimale) streefbedrag van €2400 te halen.

Naast geld inzamelen voor War Child hoop ik ook een deel van mijn eigen (reis)kosten te kunnen betalen met donaties. Als je (ook) mij persoonlijk wil sponsoren kun je dat niet via de bovenstaande link doen maar kun je mij direct benaderen voor een donatie.

Het beklimmen van de Kilimanjaro is mijn kans om een steentje bij te dragen aan kinderen die moeten opgroeien in conflictgebieden. Tegelijkertijd is het voor mij een persoonlijke uitdaging om me fysiek en mentaal voor te bereiden op de uitdagingen van de Kilimanjaro. Als leraar op een basisschool, zie ik elke dag de kansen die de kinderen op mijn school krijgen. Elk kind heeft recht op onderwijs en daarmee de kans op een beter leven.

#Kili-Challenge2020

I am challenged and accept the challenge!

 In January 2020 I will climb the Kilimanjaro, the highest mountain in Africa. I will do this to raise money for War Child. Because millions of children live in war zones and War Child is committed to supporting these children to overcome their experiences, and have a real chance at a better future. In seven days I go to the Uhuru Peak (summit of freedom) and back to raise awareness for this group of children.

Shall I come and wash your car (or bicycle)? Do you dishes? Or do you want to make a contribution without anything in return? Support me by making a donation on my personal War Child donation page: https://kilichallenge.voorwarchild.nl/actie/siebe-ten-have

Every euro donated via this link goes directly to War Child. Help me to reach my (minimum) target amount of € 2400.

In addition to raising money for War Child, I also hope to be able to pay part of my own (travel) costs with donations. If you (also) want to sponsor me personally, you can’t do that via the link above, but you can contact me directly for a donation. 

#Kili-Challenge2020