Deafhikers for Deaf Warchildren

Deaf Netherland for Deaf warchildren during and after wars

Raised

5,020
42% reached of total of €11,790
English Below

Overal ter wereld groeit een kind op in oorlog, ze maken meest afschuwelijke dingen mee, dit geeft grote invloed op deze kinderen, zij groeien in de landen als Syrië, Afghanistan, Jemen, Gaza (Palestina), Irak, Oekraïne, Somalië, en Ethiopië en andere landen, waar dan ook ter wereld.

Er is veel aandacht voor horende kinderen, ook kinderen met beperkingen maken de oorlogen in conflictgebieden!  

Er zijn zelfs dove én slechthorende kinderen in deze wereld die niet thuishoren in de oorlog, zij verdienen aandacht, net als wij, want zij mogen er ook zijn en moeten niet vergeten worden! Zelfs Warchild mag hierin, net als vele andere organisaties als stichtingen of liefdadigheidsorganisaties aandacht geven aan deze doelgroep! En wij helpen ze daarbij! 

Ga met ons mee 's Werelds hoogste vulkaan (5895 meter) op, de Kilimanjaro steekt met haar besneeuwde top hoog boven de savanne uit in Tanzania, hét dak van Afrika! Kom ons team versterken, doe mee met de Kili-Challenge en help de kinderen in oorlog een toekomst op te bouwen! 

 

Steun ons! 

 

Everywhere in the world a child grows up in war, they experience the most horrible things, this has a great influence on these children, they grow up in countries such as Syria, Afghanistan, Yemen, Iraq, Ukraine, Somalia, and Ethiopia and other countries, where whatsoever in the world.

There is a lot of attention for hearing children, children with disabilities also make wars in conflict areas!

There are even deaf and hard of hearing children in this world who do not belong in the war, they deserve attention, just like us, because they can also be there and should not be forgotten! Even Warchild, like many other organizations such as foundations or charitable organizations, is allowed to pay attention to this target group! And we help them with that!

Come with us to the world's highest volcano (5895 meters), Mount Kilimanjaro with its snowy peak towering high above the savannah in Tanzania, the roof of Africa! Join our team, join the Kili-Challenge and help the children in war to build a future!