To infinity and beyond

Thierry Boonstra

( Member of team: De Bikkels )

Raised

4,400
88% reached of my target amount €5,000
Closed You can't donate anymore
Het klimmen van de Kilimanjiro heeft altijd op mijn bucket list gestaan. Toen mijn vader belde of ik meewilde hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Natuurlijk ga ik mee! Dat we dit kunnen combineren met een fundraisingsactie voor kinderen in conflictgebieden vind ik erg mooi. Ieder kind heeft recht op een onbezorgde jeugd. Dat dit niet de realiteit is, is een groot understatement. Wij kunnen Warchild steunen om deze kinderen een betere toekomst te geven. Hiervoor vraag ik een ieders hulp!