Verbinden door afstand te nemen

renald Stroo

Raised

0
0% reached of my target amount €4,044
Closed You can't donate anymore

Wat zijn jouw basisbehoeftes?

Naast de praktische, zichtbare fysieke behoeftes als een dak boven je hoofd, eten, drinken en een bed komt er gelukkig steeds meer aandacht en kennis over onze mentale gezondheid en behoeftes. Psychische klachten worden nog wel eens onderschat, de enorme impact die deze kunnen hebben op iemands leven en van de mensen er omheen.  4 op de 10 Nederlanders hebben te maken gehad of kampen met psychische klachten. De kans is groot dat jij wel iemand kent?

Warchild richt zich onder andere op de psychosociale ondersteuning aan nieuwkomers en kinderen in conflictgebieden wereldwijd. Door het creëren van een veilige omgeving waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en weer aan de toekomst kunnen en durven denken. Dit doen zij door spel, beweging en muziek in te zetten als middel om hun ingrijpende ervaringen te verwerken. Doelen waar aan wordt gewerkt zijn bijvoorbeeld;
Aangaan van vriendschappen, veilig zijn en voelen, het vergroten van zelfvertrouwen, weer op zichzelf kunnen vertrouwen, opkomen voor zichzelf , omgaan met mensen en lifeskills als omgaan met stress en problemen.

Als toekomstig PMT'er (psychomotorisch therapeut) sta ik helemaal achter deze filosofie en werkwijze. Om er voor te zorgen dat Warchild zoveel mogelijk kinderen weet bereiken zamel ik geld in. Hoe groter de uitdaging hoe meer geld er kan worden opgehaald dacht ik? De Kili-challenge is voor mij dan ook een uitdaging die ik met twee handen wil aanpakken. Ten eerste wil ik zoveel mogelijk geld ophalen maar ook om persoonlijk bewuster te worden van wat deze kinderen kan helpen, juist door deze afstand te nemen hoop ik meer in verbinding te komen.

Met een klein bedrag kan al een groot gebaar worden gemaakt voor de kinderen! 

Voor vragen neem gerust contact met mij op!

Rénald Stroo

06-41349269

Ter info over Warchild;
“Wij hebben het CBF-keurmerk voor goede doelen. Dit betekent dat wij niet meer dan 25% van onze inkomsten aan overhead mogen besteden. Wij zitten daar ruim onder.”