Let's go Kilimanjaro

Nick van Marwijk

( Member of team: Tegen de Berg op Worden de Kampioenen Geboren )

Raised

2,601
86% reached of my target amount €3,000
Closed You can't donate anymore

De Kilimanjaro, Afrika’s hoogste berg. Een van de ''Seven Summits'' (zijn de hoogste bergen van elk continent). Dit spookte al een lange tijd door mijn hoofd. Hoe gaaf moet het zijn om deze 5895M hoge berg te beklimmen. Een tocht van zeven dagen door vijf verschillende klimaatzones, van tropisch regenwoud tot ruw, ijskoud terrein met als kers op de taart Uhuru Peak. Ik heb besloten om de knoop door te hakken en deze uitdaging aan te gaan. Deze uitdaging ga ik niet alleen aan voor mezelf, maar ook voor Warchild. Ik probeer namelijk ook zoveel mogelijk geld op te halen om kinderen in oorlog te helpen. Waarom kies ik voor Warchild? Kinderen zijn de toekomst. Warchild geeft deze kans op een betere toekomst, door de veerkrachtigheid van kinderen in oorlogssituaties te versterken.

Naast dat er zowel fysiek als mentaal getraind moet worden, wil ik jullie vragen (mij) maar vooral deze kansarme kinderen te helpen middels te doneren. Elk bedrag is welkom! Help mij Januari 2022 de berg op!

Tegen de bergen op worden de kampioenen geboren!

-----------------------------

 Kilimanjaro, Africa's highest mountain. One of the ''Seven Summits''. This had been haunting me for a long time. How cool it must be to climb this 5895M high mountain. A seven-day trip through five different climate zones, from tropical rainforest to rough, ice-cold terrain with the icing on the cake at Uhuru Peak. I decided to take up this challenge. I take on this challenge not only for myself, but also for Warchild. I also try to raise as much money as possible to help children at war. Why do I choose Warchild? Children are the future. Warchild gives this chance for a better future, by strengthening the resilience of children in war situations.

In addition to training both physically and mentally, I would like to ask you (me) but above all to help these underprivileged children by donating. Any amount is welcome! Help me up the mountain Januari 2022!

The champions are born against the mountains!