Naar de top voor kinderen in nood, voor vrijheid!

Irene Roodt

Raised

2,548
104% reached of my target amount €2,448
Closed You can't donate anymore

Onlangs besloot ik dat ik meer impact wilde maken en vond ik mijn eerste missie.. de Kili Challenge.

Januari 2020 ga ik voor War Child de Kilimanjaro beklimmen, de hoogste vrijstaande berg ter wereld! Door vijf klimaatzones tot de top van de kraterrand op 5895 m: de Uhuru Peak (Top van de Vrijheid). Een behoorlijk fysieke uitdaging en weer terug naar Afrika, dat wilde ik al een tijdje. Maar het mooiste van alles, hiermee kan ik geld ophalen voor een ontzettend goed doel. En dat is hard nodig, want er zijn meer oorlogskinderen dan ooit!

Wereldwijd groeit 1 op de 5 kinderen op in een oorlogsgebied. War Child biedt psychosociale hulp, bescherming en onderwijs aan. Oorlogskinderen leren hun traumatische ervaringen te verwerken en te bouwen aan hun toekomst, een beter leven. Dit werkt door in meerdere generaties: zo heeft een kind van een opgeleide moeder 25% meer kans om de leeftijd van 5 jaar te bereiken. War Child is actief in 16 landen en bereikt zelfs vluchtelingenkampen.

Met mijn streefbedrag van €2448,- kunnen 34 kwetsbare kinderen een jaar lang worden geholpen. Elke euro wordt onwijs gewaardeerd en komt volledig ten goede van War Child. De reis en benodigdheden bekostig ik zelf t.w.v. €4000,-.

Kom ook in actie. Klik bovenin op de gouden knop “Doneer nu”.

Alleen met jullie steun kan ik naar die top komen en samen kunnen we de oorlog uit een kind halen!

** To the top for children in need, for freedom! **

Recently, I decided I meant to make more impact and I stumbled upon my first mission for War Child.. The Kili Challenge.

January 2020 I will climb the Kilimanjaro, the tallest freestanding mountain in the world! Through five climate zones till the highest point of the crater edge at 5 895 m /19 340 ft: the Uhuru Peak (Freedom Peak). A proper physical challenge and returning to Africa, which I have been wanting to do for a while. However, the best part is that I can raise money for an incredible organization, which is really necessary since there are more war children than ever!

One in five children worldwide grows up in a conflict area. War Child is committed to improve the lives of war children through psychosocial help, protection and education. The programmes are adapted to the specific cultures and include local communities. In a playful manner the children are taught to cope with their traumatic experiences and built up a future. This effects multiple generations; a child of an educated mother has 25% more chance to reach the age of 5. War Child is active in 16 countries, also reaching refugee camps.

My target of €2448,- will help 34 vulnerable children for an entire year. Each donation is highly appreciated and will fully benefit War Child. Costs of the trip and equipment are completely for my own account (€4000,-).

Click here if you have a non-Dutch bank account, in order to donate to War Child directly (don’t forget to mention my name please): https://www.warchildholland.org/donate

Only with your support I can reach that top and together we can get the war out of a child!