Charlotte's Kili Challenge

Charlotte Smallenbroek

Raised

3,115
103% reached of my target amount €3,000
Closed You can't donate anymore

*English below

Vind jij net als ik dat een kind niet thuis hoort in oorlog? NOOIT. Dus wie helpt mij naar de top voor War Child?!

Zoals de meeste van jullie weten hou ik wel van een avontuur buiten de Nederlandse grenzen, en ik voel me bevoorrecht dat ik al heel wat moois heb mogen zien en meemaken in de wereld. Toch maak ik me vaak zorgen over wat er in de wereld gebeurt - en daarom wil ik dit bucket-list avontuur niet alleen voor mezelf doen, maar óók voor War Child.

Dit is mijn opdracht: door vijf klimaatzones - van tropisch regenwoud naar -15°C op de top - ’s werelds hoogste vulkaan (5895 meter) de Kilimanjaro in Tanzania beklimmen, om zoveel mogelijk geld op te halen om kinderen in oorlog te helpen.
Want kinderen zijn sterker dan oorlog. Met mijn deelname help ik War Child om met muziek, sport en spel kinderen te helpen hun angst, stress en verdriet een plekje te geven. War Child gelooft in de veerkracht van kinderen - en ik ook.

Ik vraag €0,01 per meter. Sponsor je mij ook voor een paar meter?

Dat kan bijvoorbeeld voor de hele berg: 5895 meter - dan is dat €58,95: DOEN!

Je kunt er ook voor kiezen om de halve berg te sponsoren, dan is dat €29,50 🙏🏼

Of: 2 km = €20,-; 1,5km = €15,-; 1 km = €10,-

Wil je elke maand een kindje in een conflictgebied helpen? Dan kun je War Child steunen voor €8,- p/m voor een periode van 5 jaar. Neem dan contact met mij op.

  • maar elk bedrag is natuurlijk méga welkom! ❤️

DUS DRUK OP DE DONEER KNOP en volg mijn reis naar de top - ontzettend bedankt

Belangrijk! Alle bijdragen gaan rechtstreeks naar War Child, alle kosten die ik maak om de Kili-top te bereiken, betaal ik zelf. 

P.S. Volg onze reis op https://kilichallenge.voorwarchild.nl/project/editie2023


Do you, like me, believe t
hat no child should be part of war? EVER. Will you help me to reach the top for War Child?!

As most of you know, I like an adventure beyond the Dutch borders, and I feel privileged that I have already been able to see and experience so many beautiful things in the world. Yet I often worry about what is happening in the world - and that's why I'm doing this bucket-list adventure not only for myself, but also for War Child.

This is my assignment: through five climate zones - from tropical rainforest to -15°C at the top - climbing the world's highest volcano (5895 meters) Mount Kilimanjaro in Tanzania, to raise as much money as possible to help children in war.
Because children are stronger than war. With my participation I help War Child to help children deal with their fear, stress and grief through music, sports and games. War Child believes in the resilience of children - and so do I.

I'm asking €0.01 per meter. Will you also sponsor me for a few meters? 

This is possible, for example, for the whole mountain: 5895 meters - which will be €58.95: GO FOR IT!

You can also choose to sponsor half the mountain, which is €29.50 🙏🏼

Or: 2 km = €20,-; 1,5km = €15,-; 1 km = €10,-

  • but of course any amount is very welcome! ❤️

SO PRESS THE DONATE BUTTON and follow my journey to the top - thank you so much!

Important! All contributions go directly to War Child, all costs that I incur to reach the Kili summit, I pay myself.

P.S. Follow our journey on https://kilichallenge.voorwarchild.nl/project/editie2023