Stay Close Travel Far

Anasja van Veen

Raised

2,450
102% reached of my target amount €2,400
Closed You can't donate anymore

Lieve vrienden, (English below) 

Als kind ben ik opgegroeid met praktisch alles wat ik wilde. Wacht. Klinkt dit verwend? Hè bah, ja eigenlijk wel.. Wat ik bedoel te zeggen; ik ging naar school, ik had vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen, ik kon sporten, een lieve familie, een verzorgende papa en mama.

Op onze wereld leven zo ontzettend veel kindjes die niet naar school mogen. Die niet kunnen doen wat zij het allerliefst willen. Voor veel kinderen komt dit doordat zij in oorlog leven.. Sterker nog; 1 op de 5 kinderen groeit op in oorlog, dat wil zeggen dat in totaal 420 miljoen kinderen opgroeien in een oorlogsgebied ergens op onze wereld. Hoe graag ik het ook zou willen, de oorlog kan ik persoonlijk niet stoppen. Maar als ik alleen al voor één oorlogskindje zijn of haar toekomst kan veranderen... Vul die verder zelf maar in.

War Child zet zich op een geweldige manier in om deze oorlogskinderen van over de hele wereld te helpen. Ik vind hen fantastisch en ik hoop jij ook. War Child voorziet deze kinderen van een veilige plek en psychosociale hulp en educatie. Maar dat kunnen zij niet zonder ons, jij en ik.

Precies om die reden heb ik besloten de Kili-Challenge aan te gaan! Op 9 januari 2020 vertrek ik samen met War Child naar Tanzania, waar wij 7 dagen lang door vijf klimaatzones de hoogste berg van Afrika zullen trotseren; de Kilimanjaro. Wat mij betreft één van de meest bijzondere bergen op aarde. De top van deze berg heeft de naam Uhuru peak, wat vrij vertaald ‘’Top van de Vrijheid’’ betekent. Hoe toepasselijk?!

Om dit te doen wil ik graag minstens €2500 voor deze kinderen ophalen. Dit bedrag zal rechtstreeks naar een van de bijzondere projecten van War Child gaan. De vlucht, reis en uitrusting zijn compleet voor mijn kosten.

Wil jij mij helpen? Of beter gezegd; wil jij mij helpen deze 420 miljoen oorlogskinderen te helpen? Als iedereen die dit leest 1% bij kan dragen door middel van een bedrag van €25, - helpen we allemaal de wereld een beetje mooier te maken. Wil je meer doneren? Wees meer dan welkom. Maar zoals iedereen weet, alle kleine beetjes helpen ook.

Kinderen hebben de toekomst. Deze kinderen zijn ónze toekomst. Laten wij nú voor hen opkomen.

Stay Close, Travel Far.

Blijf dicht bij jezelf, maar reis ver.

Liefs Anasja

——————————————

Dear friends,

As a child I grew up with everything I wanted. Wait. Does that sound spoiled? Ugh I guess it does.. What I am trying to say; I went to school, I had friends to play with, I got to do sports, I have a crazy loving family.

Yet, in our world there are tons of children who aren’t able to go to school. Who can’t do the thing they want most. For a lot of them this is because they live in war.. More significantly; 1 in 5 children has to grow up in war. This means that on this earth we all share 240 million children live in a war zone. No matter how much I would want to, I can’t stop war. But if I can change the future of just one of those children.. Well you can fill in the rest. 

War Child puts itself forward in an amazing way to help these children of war across the entire globe. I think they are amazing and I hope you do to. War Child gives these children a safe haven, psycho social help and education. But they will never be able to do this without us, you and me. 

For exactly this reason I have decided to take on the Kili-Challenge. On 9 January 2020 I will be traveling to Tanzania, where we will hike through 5 climate zones in 7 days to take on Africa’s highest mountain; the Kilimanjaro. If you ask me, one of the most special mountains on earth. Besides from being a special mountain all by itself, the top of the mountain is conveniently called “Top of Freedom”...

To do is I want to raise at least €2500,- for these children. This money will directly go to on of the special project of War Child. The flights, trip and everything else will be for my expense.

Do you want to help me? Or better said, will you help me help them? If everyone who is reading this can donate 1% of the total amount, a total of €25 we can all help to make this world a little bit brighter. Do you feel like donating more? Please do. Don’t have 25 to spare? Every amount matters. 

Children have the future. These children are our future. Let’s stand up for them now.

Stay close, travel far.

Love Anasja 

(I know the page is in Dutch, you can donate by clicking “doneer nu” below)